Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 25

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Tutaj proszę podać jakim wyposażeniem dydaktycznym dysponuje ośrodek. Pomoce
naukowe to dla kursanta ważna sprawa. Dobrze wyposażona szkoła przyciągnie
więcej klientów. Warto poinformować kursanta, jak bardzo atrakcyjną ofertę
znajdzie w szkole.

Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 1 stanowiskami komputerowymi, w tym 1 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 1 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 1 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,